Tematyka badawcza

StartWitamyTematyka badawcza
Rozwiń

Badania prowadzone w Zakładzie Bakteriologii Molekularnej koncentrują się wokół pięciu zagadnień:

  • badania mechanizmu regulacji aktywności kinazy PrkC związanej z błoną komórkową i występującej w komórkach bakterii Bacillus subtilis,
  • analizy funkcjonalnej fizjologicznej fosfatazy białkowej PrpE z Bacillus subtilis, który pomino przynależności do rodziny fosfataz PPP wykazuje w testach in vitro specyficzność wyłącznie w stosunku do fosfotyrozyny;
  • wykorzystania przetrwalników wytwarzanych przez komórki B. subtilis, będącej składnikiem normalnej flory jelitowej człowieka, jako nośników antygenów służących do immunizacji ludzi i zwierząt i ich zastosowanie jako jadalnej szczepionki,
  • zastosowania bakterii B. subtilis, posiadającej do hamowania wzrostu bakteryjnych patogenów roślin, w biologicznej ochronie roślin uprawnych – alternatywy dla chemicznej ochrony roślin,
  • opracowania szybkiej i efektywnej metody wykrywania bakterii Acinetobacter baumannie, groźnych patogenów osób z osłabionym układem odpornościowym, które dzięki zdolności do pobierania DNA z otoczenia bardzo szybko nabywają oporność na antybiotyki.

<< powrót