Zakład Bakteriologii Molekularnej

StartZakład Bakteriologii Moleku...
Rozwiń
Przetrwalnik Bacillus subtilis
Przetrwalnik Bacillus subtilis

Witamy na stronach internetowych serwisu Zakładu Bakteriologii Molekularnej

Zakład Bakteriologii Molekularnej jest jednostką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechologii UG-GUMed w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Michał Obuchowski. Zakład wchodzi w skład Katedry Biotechnologii Medycznej i zlokalizowany jest w części laboratoryjnej budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej.